VIGOR维格


材质:布绒

产品概述:洽谈协助类沙发,多种组合形式,颜色多样。用于开放式办公环境,也适用于大堂接待,洽谈区,会客区,接待区,等待区等

[ 返回 ]   

 

 

 

 

© 1985 - 2018 Victory Inc.  百利集团 ©2018 版权所有

安全联盟